Жители на страните от Скандинавието и Балтика, които пътуват до Еквадор като турсти, по работа, учение или по друга причина, не се нуждаят от виза, в случай, че не пребивават в Еквадор повече от 90 дни. Единствените изисквания за пътуване са:   Валиден паспорт Билет за връщане, при евентуално изискване от властите Доказателство за наличие на финансови средства, необходими за престоя в Еквадор (може да бъде поискано от Имиграционните Власти)   Жители на Алжир, Афганистан, Бангладеш, Виетнам, Гва ... прочети повече
Чужденци, които желаят да останат в Еквадор за повече от 90 дни и не повече от 180 дни, трябва да кандидатстват за туристическа виза 12-IX, която може да се удължи с още 6 месеца в Еквадор. Тази виза е също необходима и за чужденци, които желаят да сключат брак в Еквадор.   Следните документи трябва да бъдат предоставени:   Молба, в която се описва целта на посещението и адреса на пребиваване на кандидата Валиден паспорт Медицинско свидетелство 3 снимки 230 щатски долара (200 долара за виз ... прочети повече
Категории емигрантски визи, предоставяни на: • 10-1 Пенсионирани лица, които получават пенсия от родната си страна. • 1U-I1 Инвеститори в недвижимо имущество и акции, които внасят капитал в размер на поне 350 минимални месечни заплати (“S.M.V.: salario mínimo vital”) в Еквадор, • 10-111 Индустриални инвеститори, които желаят да изнасят земеделска продукция, селскостопански животни или материали от минодобива, ако внесат капитал в размер на поне 600 минимални месечни заплати в Еквадор. &bull ... прочети повече