Исторически икономиката на Еквадор е била съсредоточила дейността си в земеделския сектор и специално в износа на няколко стоки за широко потребление: какао, кафе и банани. Промишленият отрасъл е бил предимно насочен към обслужване на вътрешния пазар. В началото на 70-те години обаче откриването на големи петролни залежи в Амазонския регион предизвиква икономически растеж, ... прочети повече
Въпреки, че Еквадор е претърпяла неотдавнашни икономически затруднения, държавата бързо възвръща стабилността си и изгражда условията за продължителен растеж. Еквадор затвърждава своята подкрепа за свободни пазарни принципи. През март 2000 година Конгресът приема Закона за Икономическа Трансформация, който насърчава бизнеса на компании в държавата и работи за привличането на чужд ... прочети повече