Еквадор е единна, суверенна, независима, демократична, многокултурна и мулти-етническа държава. (Конституция, чл.1)   Еквадор е Президентска Република с конституционно демократично правителство, водено от президент. От 10 август 1998 има нова Конституция, приета от Народното Събрание, която внесла значителни промени, засилвайки правомощията на президента по отношение на Конгреса, давайки повече независимост на съдебната система и значително очертавайки правата на малцинствата. Правото на вот е задължително за грамотните на въ ... прочети повече