Предколумбийски период и период на Инките
2010-12-22 13:14:44

Много напреднали в развитието си култури като корерите(Chorrera), хама коаките(Jama Coaque), бахите(Bahia), толитите(tolita) , мачилиите(Machililla) и валдивите( Valdivia) ( най-древните известни култури в Америка) са разцъфнали между 10 000 г.пр.Хр и 1500г по крайбрежната област на днешен Еквадор. Много социално и икономически организирани племена като Куитите( Quitus), Каририс(Cariaris), Пуруаите(Puruhaes), Панзелеите(Panzaleos) и Палтите(Paltas) са съществували по високите части от древни времена.

Империята на Инките се е простирала от настоящата територия на централно Чили на юг до днешна Колумбия на север, настъпвайки на север чрез войни със установилите се там независими племена. През 1460г владетеля на Инките Тупак Юпанки(Tupac Yupanqui), завладял на юг територията на днешен Еквадор. Синът на Тупак Юпанки, Хуайна Капак(Huayna Capac), завършил завладяването подпомогнат от силно лидерство и политика на междуплеменнен брак и презаселване.

Инките разпрострели употребата на кехуа( Queehua), езикът на Инките, който е все още широко употребяван в Еквадор. Преди да умре през 1526г, Хайна Капак разделил империята между двамата си сина, Атахуалпа(Atahualpa) управлявал северната част(Еквадор) докато Уаскар(Huascar) упр

авлявал южната част от империята ( Перу). Подялбата на наследството била необичаен ход и скоро двамата братя започнали гражданска война за пълна власт, която била предопределена на страната на Атахуалпа. Когато испанските завоеватели стигнали Еквадор през 1532, империята била все още нестабилна, слаба и разделена.В резултат на идването на испанските завоеватели на Тихо океланския бряг на Южна Америка през 70те години, цивилизацията на Инките окупирала територията на днешен Еквадор.