Категории
2011-01-20 11:42:05

Категории емигрантски визи, предоставяни на:

• 10-1 Пенсионирани лица, които получават пенсия от родната си страна.

• 1U-I1 Инвеститори в недвижимо имущество и акции, които внасят капитал в размер на поне 350 минимални месечни заплати (“S.M.V.: salario mínimo vital”) в Еквадор,

• 10-111 Индустриални инвеститори, които желаят да изнасят земеделска продукция, селскостопански животни или материали от минодобива, ако внесат капитал в размер на поне 600 минимални месечни заплати в Еквадор.

• 10-IV Компании с чуждестранни местни представители, които са с неограничени права на пълномощници на компанията в Еквадор, ако 80% от заетите на местно ниво лица в компанията са еквадорски граждани.

• 10-IV Наети по договор технически лица

 

 

• 10-V Професионалисти с университетско образование, признато от национален увиверситет. Ако професията на кандидата не съществува в Еквадор, дипломата трябва да е призната в страната.

• 10-VI Съпрузи или членове на семейството с кръвна връзка (до втора степен на кръвно родство) или чуждестранни граждани – притежатели на различна категория имигрантска виза в Еквадор.

• 10-V11 Законни дейности, неспоменати в горепосочените категории.

Неемигрантски, предоставяни на....

• 12-1, II, III. Дипломати, официални и технически лица. В съдействие и услуга.

• 12-IV Политически изгнаници и бежанци.

12-V Учащи се.

• 12-VI Временно пребиваващи чуждестранни технически лици. Тази виза трябва да бъде подновявана всяка година и се издава от консула или Министерство на Външните Работи.

• 12-VII Мисионери, издава се от консула или Министерство на Външните Работи - подновява се всяка година.

• 12-VIII Участници в междукултурен обмен, се издава от консула или от Министерство на Външните Работи - подновява се всяка година.

• 12-X Граждани на Афганистан, Алжир, Бангладеш, Китай, Корейката народнодемократическа република, Куба, Гватемала, Хондурас, Коста Рика, Салвадор, Индия, Ирак, Иран, Йордания, Ливан, Либия, Нигерия, Пакистан, Република Корея, Сирия, Шри Ланка, Судан, Тунис, Виетнам, Йемен и Палестина.

12-IX Туристи и бизнесмени, издава се от консула, валидна за максимален период от 180 дни годишно

 

12-XI Временни посетители за дейности като туризъм, обучение и бизнес, за период до шест месеца. Същите изисквания като за виза 12-IX, с разликата, че тази позволява на посетителя многобройни влизания на територията на Еквадор.

Забележка: Когато няколко члена нa едно семейство кандидатстват за виза, е нужен само един формуляр на стойност 30 щатски долара. Същевременно членове на семейство на кандидати за визи 12-V, 12-VI, 12-VII, 12-VHI, 12-IX, 12-XI, заплащат само сумата от 50 щатски долара. Не важи за виза 12-X.

За повече информация относно визовите изисквания, моля посетете интернет страницата на Министерство на Външните Работи. на Еквадор: www.mmrrec.gov.ee