Виза за повече от 90 дни
2011-01-20 11:40:04

Чужденци, които желаят да останат в Еквадор за повече от 90 дни и не повече от 180 дни, трябва да кандидатстват за туристическа виза 12-IX, която може да се удължи с още 6 месеца в Еквадор. Тази виза е също необходима и за чужденци, които желаят да сключат брак в Еквадор.

 

Следните документи трябва да бъдат предоставени:

 

 • Молба, в която се описва целта на посещението и адреса на пребиваване на кандидата

 • Валиден паспорт

 • Медицинско свидетелство

 • 3 снимки

 • 230 щатски долара (200 долара за виза и 30 долара за формуляр)

 • Друпосочен самолетен билет

 • Граждани от друга националност, които кандидатстват за този вид виза в Скандинавските и Балтийските страни, трябва също да предоставят и разрешително за пребиваване

 • Без такси за жители на Колумбия, Испания и Парагвай

 

Ученици:

 

Виза 12-IX: за период на обучение до 6 месеца:

 

 • Молба, в която се описва целта на посещението и адреса на пребиваване на кандидата

 • Валиден паспорт

 • 3 снимки

 • 230 щатски долара (200 долара за виза и 30 долара за формуляр)

 • Друпосочен самолетен билет

 • Документ, свидетелстващ записването в програмата на учебно заведение в Еквадор

 • Медицинско свидетелство

 • Документ за финансова платежоспособност

 • Без такси за жители на Колумбия, Испания и Парагвай

 

 

Виза 12-IX: Туризъм и Бизнес до 6 месеца

 

Валиден за период от 6 месеца с възможност за удължаване с още 6 месеца, статусът на Виза 12-IX може да беде променен в Еквадор:

 

 • Молба, в която се описва целта на посещението и адреса на пребиваване на кандидата

 • Валиден паспорт

 • 3 снимки

 • 230 щатски долара (200 долара за виза и 30 долара за формуляр)

 • Друпосочен самолетен билет

 • Документ за финансова платежоспособност

 • Медицинско свидетелство

 • Без такси за жители на Колумбия, Испания и Парагвай

 

Друг вариант за жителите на Скандинавието, Балтика и други неспоменати в по-горния списък:

 

Виза 12-X: Туризъм и бизнес до 3 месеца

 

Валиден за период от 3 месеца с възможност за удължаване с още 3 месеца в Еквадор. Статусът на Виза 12-X не може да бъде сменен в Еквадор:

 

 1. Молба, в която се описва целта на посещението и адреса на пребиваване на кандидата

 2. Валиден паспорт

 3. Друпосочен самолетен билет

 4. Без такси за жители на държавите, които не са включени в гореспоменатия списък

 

Виза 12-XI:

(За жителите на 26-те държави споменати по-горе)

 

 • Молба, в която се описва целта на посещението и адреса на пребиваване на кандидата

 • Разрешение за пребиваване в Скандинавските или Балтийските държави

 • Валиден паспорт за поне 6 месеца

 • Копие на двупосочния самолетен билет

 • 2 снимки

 • За жители на Куба и Корея е необходима още 1 снимка

 • 60 щатски долара (30 долара за виза, 30 долара за формуляр).

Предупреждение:

Притежателят на тази виза, валидна за максимален период от 90 дена, не може да я замени за друг вид виза по време на престоя си в Еквадор.

Виза 12-XI (все още в процес)

12-V: За обучение до една година

Молба, включваща целта на пътуването и местоживеенето на кандидата. Валиден паспорт. 3 снимки.

130 щатски долара (100 - виза, 30 - формуляр) Удостоверение за регистрация за обучение в Еквадор. Медицинско удостоверение

Документ, показващ, че учащият получава издръжка или официален документ, подписан от роднина и удостоверяващ, че учащият е издържан от семейството му. При непълнолетни, разрешение от родителите и писмо от приемното семейство в Еквадор. Безплатно за граждани на Колумбия, Испания и Парагвай.

12-V111: За учащи по програма за културен обмен

• Молба от отговарящия за програмата за културен обмен

• Валиден паспорт

• 3 снимки

• Медицинско удостоверение

• Двупосочен самолетен билет

• При непълнолетни, разрешение от родителите

• 80 шатски долара (50 - виза, 30 - формуляр)

• Безплатно за граждани на Колумбия, Испания и Парагвай.

12-VIII: Преподаватели, назначени по програми за културен обмен (както по-горе)

12-VI: Работна виза за професионалисти, технически лица, консултанти, законови представители, правителствени служители

Моля свържете се с консулството на Еквадор за повече информация

• 230 щатски долара (200 - виза, 30 - формуляр).

• Безплатно за граждани на Колумбия, Испания и Парагвай

12-VII: Църковни служители, доброволци, и други членове на религиозни организации.

• Документ от организацията, за която лицето ще работи в Еквадор, указващ в писмен вид периода на престой; обясняващ защо чуждестранен гражданин ще работи в Еквадор; както и кратко описание на задачите, които ще му бъдат поставени в Еквадор.

• 3 снимки

• Медицинско удостоверение

• Свидетелство за съдимост по местоживеене

• 180 щатски долара (150 - виза, 30 - формуляр).

• Безплатно за граждани на Колумбия, Испания и Парагвай.