Амазонската област
2011-01-20 11:26:49

Амазонската област започва източно от Андите. Тази област се характеризира с богататите си и уникални по своя вид екосистеми. Доминират високите температури с големи валежи. Средната температура варира от 23ş до 26şC ( от 72ş до 80şF). Реките, образувани в планините от топящия се сняг, се вливат в Амазонка. Реката Напо е най-дългата в Еквадор и тече в протежение на 530 мили. От много отдавна амазонската област е обитавана от индиански племена, чиито права са признати от правителството на Еквадор. Постепенно селищата са се разрастнали по бреговете на реките и по по-специално по Напо. В тази област са разположени и петролните полета, които осигуряват 40 % от износа на страната.