Регион на централните планински масиви
2011-01-20 11:25:23

Регионът на централните планински масиви е географското сърце на страната, лежащ между двете основни вериги на планината Анди- Северната верига ( Cordillera Occidental) и Източната верига (Cordillera Oriental). Източната верига е по-широка и по-висока, обаче най-високата планина в Еквадор – Чимборазо ( 6.267м) е част от Западната верига. Най-високия активен вулкан в света е Еквадорския Котопакси ( Ecuadorian Cotopaxi) достигащ 5897 метра.

 

Тази висока, хълмиста местност се простира в посока север-юг между Крайбрежния и Амазонския регион и включва това, което немския изследовател Александър Фон Хумболт ( Alexander Von Humboltd) нарекъл „ Долината на вулканите“. В тази долина се намира и столицата на Еквадор Кито. Климатът варира в зависимост от височината, през годината преобладава субтропичният климат по долините на Андите, на по-висока надморска височина температурата е като през пролетта, а през нощта е студено. В Кито температурата варира между 7 С (55F) през нощта до 26С ( 78F) през деня, средно 15C( 64F). В региона на централните планински масиви има екстензивно фермерство, скотовъдство, а през последното десетилетие и впечатляващо развитие на плантациите от цветя, има традиционна култура и центрове на занаятчийството като Кито, където местни и чуждестранни фирми са се развили значително в търговията и финансите. Освен това Кито е и най-големия индустриален град на Еквадор, с много фабрики за различни видове храни, текстилни изделия, дървени продукти и стоки за масова употреба.