Управление
2011-01-20 09:19:59

Еквадор е единна, суверенна, независима, демократична, многокултурна и мулти-етническа държава. (Конституция, чл.1)

 

Еквадор е Президентска Република с конституционно демократично правителство, водено от президент. От 10 август 1998 има нова Конституция, приета от Народното Събрание, която внесла значителни промени, засилвайки правомощията на президента по отношение на Конгреса, давайки повече независимост на съдебната система и значително очертавайки правата на малцинствата. Правото на вот е задължително за грамотните на възраст между 18 и 65 и е незадължително за останалите гласоподаватели навършили 18 години. Правителството има три независими една от друга власти: Изпълнителна, Законодателна и Съдебна. Съществува и независима Избирателна Агенция (Върховен Избирателен Съд- Tribunal Supremo Electoral).

 

Изпълнителната власт включва 15 кабинета и няколко секретариата на ниво кабинет, водени от лица, назначени от президента. Президентът също така назначава и местните управители, които представляват главното управление на местно ниво. Местните гласоподаватели пряко избират местни началници, съветници и общински кметове.

 

Президентът е държавен глава, ръководител на Правителството и Върховен Главнокомандващ на въоръжените сили. Президентът и Вицепрезидентът се избират едновременно чрез пряк всеобщ вот за срок от 4 години. Президентите и Вицепрезидентите могат да бъдат преизбрани след изпълнение на мандата. Президентът назначава министрите на кабинетите, които оглавяват министерствата на:

 • Управлението и Полицията

 • Външните Работи

 • Националната Отбрана

 • Икономиката и Финансите

 • Образованието и Културата

 • Работните и Човешки Ресурси

 • Общественото Здраве

 • Социалните Грижи

 • Публичните Дела и Комуникации

 • Земеделието и Животновъдството

 • Външната Търговия, Промишлеността и Риболовът

 • Енергетиката и Минодобива

 • Туризъма

 • Регионалното Развитие и Настаняване

 • Околната Среда

 Законодателната власт на управлението включва Националния Конгрес: еднокамерно законодателно тяло, което отговаря за приемането на закони и съблюдаването на изпълнителнната власт. Националният Конгрес се състои от 123 представители, пряко избрани на многопартийни избори за период то 4 години. Националният Конгрес одобрява международни договори, фискалния бюджет, които са предложени от Правителството и приема закони, на които Президентът може да налага вето. Само Президентът има право на законодателна инициатива да предлага законопроекти с въздействие върху бюджета, а също така и да изпраща законопроекти до Конгреса относно спешни икономически въпроси.

 

Съдебната Власт е независима и никоя власт не може да се намесва в делата й според Конституцията. Тя се състои от Върховен Съд, чиито съдии се назначават от Конгреса, граждански и наказателни съдилища, апелативни съдилища и Касационен Съд. В Еквадор съществува Система за Правата на Гражданите и се очаква разискванията да бъдат ускорени като постепенно преминат в устна форма.