Изключителен напредък
2010-12-22 14:46:10

Въпреки, че Еквадор е претърпяла неотдавнашни икономически затруднения, държавата бързо възвръща стабилността си и изгражда условията за продължителен растеж. Еквадор затвърждава своята подкрепа за свободни пазарни принципи. През март 2000 година Конгресът приема Закона за Икономическа Трансформация, който насърчава бизнеса на компании в държавата и работи за привличането на чуждестранни инвестиции.

През февруари 2001 година Еквадор подписва договор с международен консорциум за построяването на голям нефтопровод, който в момента е в пълна експлоатация. Консорциумът инвестира над 1 милиард щатски долара. Новият нефтопровод позволява на Еквадор да удвои износа си на нефт.

Най-съществените икономически показатели се подобряват драстично. През 2001 икономиката нараства с 5,4 %, най-високата стойност за Латинска Америка. За 2003 година прогнозите за растеж са 3,00 %. Инфлацията за периода януари 2003- януари 2004 е 3,92 %.

До юни 2004 процентът на инфлацията спада до 3,65 %.

Еквадор предлага интересни инвеститорски възможности. Опции като основна инфраструктура и различни възможности във всички сфери на производството са доста привлекателни. Според научни изследвания проведени от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), чуждестранните инвеститори смятат, че Еквадор притежава следните силни страни:

  • Изобилие на природни ресурси като нефт и полезни изкопаеми

  • Отлични възможности в сектора на туризма, риболова, лесничейството и отглеждането на цветя

  • Либерално законодателство относно инвестициите

  • Ниска цена на работната ръка

  • Благоприятни предимства вследствие мирното споразумение, подписано с Перу

  • Нарастване на пазарните възможности, което се дължи на участието в процеса на местна икономическа интеграция

  • Спокоен социален климат

 

Еквадор също така предлага и следните възможности:

 

  • Участие в капитализация и приватизация на държавни дружества, както и концесии на обществени строежи

  • Интерес към сключване на съюз с чуждестранни инвеститори

  • Пазар с необятен потенциал за развитие в много сфери